Europos Sąjungos remiami mokymai padės efektyviai tenkinti muziejų lankytojų poreikius

Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą, davė svarų stimulą muziejų lankytojų poreikių tyrimams vykdyti ir realizuoti. Metų pabaigoje vykusiuose mokymuose dalyvavę Alytaus kraštotyros, Zanavykų krašto, Panevėžio kraštotyros, Kauno ir Birštono miestų, M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos, Maironio lietuvių literatūros ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų darbuotojai turėjo galimybę nuodugniai išnagrinėti socialinių tyrimų metodiką ir specifiką muziejuose bei susipažinti su geriausios muziejinės sociologijos pavyzdžiais pasaulyje. Socialinių tyrimų organizavimo etapus išnagrinėjo ir praktinėje veikloje muziejininkai išbandė vadovaujami dr. Lilijos Kublickienės. Tyrimų veiklos patirtimi su kolegomis iš Lietuvos dalinosi dr. Margriet Lestraden iš Nyderlandų muziejų federacijos, jau 12 metų konsultuojanti muziejininkus vartotojų tyrimų klausimais visame pasaulyje. Paskutiniaisiais metų mėnesiais taip pat vyko mokymai muziejaus edukacinių programų rengimo klausimais, kuriuose muziejų edukacinės veiklos pagrindus ir filosofiją muziejininkams pristatė dr. Hadwig Kraeutler iš Austrijos bei Željka Jelavić iš Kroatijos, jau penkiolika metų vadovaujanti Zagrebo etnografijos muziejaus Edukacijos departamentui. Edukacinio darbo su skirtingomis muziejų lankytojų grupėmis ypatumus bei muziejų lankymo motyvaciją nagrinėjo lektorės Nideta Jarockienė, Aldona Ruseckaitė, Violeta Jasevičiūtė ir Gita Šapranauskaitė. Šiuolaikinis muziejus turi mokėti gauti, analizuoti ir valdyti informaciją apie visuomenėje vykstančius procesus. Lankytojų poreikių tyrimai leidžia nustatyti lankytojų-vartotojų interesus, jų motyvaciją. Pasak projekto vadovės Lolitos Valužienės, „gebėjimas atlikti sociologinius muziejų lankytojų tyrimus savo jėgomis suteiks muziejams galimybę efektyviau tenkinti muziejų lankytojų poreikius lanksčiai koreguojant teikiamų paslaugų pobūdį bei plėtrą“. „Naujos muziejininkų žinios ir įgytos kompetencijos – tai dar viena galimybė labiau priartėti prie šiandieninės visuomenės bei muziejaus lankytojų poreikių ir jiems tarnauti, – teigia Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. – Esu įsitikinęs, jog geresnis visuomenės poreikių suvokimas aktyviai skatins inovacijos procesus bei edukacinių veiklų tobulinimą.“ Iš viso Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte kvalifikaciją kelia 310 darbuotojų iš 15-kos jame dalyvaujančių muziejų. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų, Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai. LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 86 muziejus. Asociacijos tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė, projekto vadovė, tel.: +370 5 2790918, arba el. paštu: muzasoc@gmail.com Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis: Rita Mikailienė, viešųjų ryšių konsultantė, tel.: +370 686 14050, arba el. paštu: rita.mikailiene@baltas.net

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *