MRU senatas patvirtino naujus universiteto fakultetų dekanus

Mykolo Romerio universiteto senatas birželio 4 dieną patvirtino naujus universiteto fakultetų dekanus: Teisės mokyklos dekane – profesorę dr. Lyrą Jakulevičienę, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanu – profesorių dr. Darių Štitilį, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekane – profesorę dr. Odetą Merfeldaitę.

Mykolo Romerio universiteto taryba priėmė nutarimą, kad nuo 2020 liepos 2 dienos įsigalios sprendimas dėl naujos universiteto akademinių padalinių organizacinės struktūros, kurią sudarys 4 fakultetai: Teisės mokykla, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas ir Viešojo saugumo akademija.

Tokia organizacinė struktūra performuota atsižvelgus į dabartinį Universiteto dydį, o naujasis akademinių padalinių skaičius suformuotas įvertinus studentų ir akademinio personalo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, gaunamų pajamų struktūrą, studijų krypčių suderinamumą, nusistovėjusį padalinių bendradarbiavimą rengiantis artėjančiam studijų krypčių ir instituciniam vertinimui.

Parašykite komentarą