VERT kviečia teikti pastabas dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai bendrovės LITGRID AB  pateiktą LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2020 m. liepos 31 d. (imtinai). 

Atsižvelgdama į rinkos dalyvių pastabas, VERT 2019 m. rugsėjo mėn., derindama LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygas, protokoliniu sprendimu įpareigojo LITGRID AB, pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms (Įstatymas), reglamentuojančioms nuostolių atlyginimą gamintojams, kai laikinas nutraukimas trunka ilgiau nei teisės aktuose nustatytas galimas maksimalus elektros energijos nutraukimo terminas, per 30 kalendorinių dienų pateikti VERT derinti atnaujintas elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.

2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios nuostolių kompensavimą[1]. Atsižvelgiant į Įstatymo pakeitimus, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu buvo pakeistos Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo, nuostatos, reglamentuojant nuostolių atlyginimą gamintojams už nepersiųstą (nepatiektą) pagamintą elektros energijos kiekį, esant ilgesniam negu Įstatyme nurodytą laikotarpį arba ilgesniam negu Įstatyme numatytą operatoriaus ir gamintojo sutartą laikotarpį.

VERT, atsižvelgdama į pasikeitimus, teikia derinti atnaujintą LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį.

Projektą sudaro standartinės sąlygos, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir bus skelbiamos viešai.

****

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per Seimo teisės aktų informacinę sistemą.
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. liepos 31 d. (imtinai).
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos.

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6bcc7f08acc11eaa51db668f0092944?jfwid=-7k5kwkclj

Parašykite komentarą