Raginame Baltarusijos profesines sąjungas drąsiai stoti žmonių pusėn

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ palaiko Baltarusijos profesinių sąjungų teisėtą ir taikią kovą prieš autokratinį šalies režimą. Džiaugiamės matydami, kad vis daugiau profesinių sąjungų jungiasi prie streikų ir protesto akcijų, stodami žmonių pusėn.  Pagarbą kelia tokia drąsa ir pasiryžimas, ypač turint galvoje, kad iki šiol  Baltarusijos profesinės sąjungos buvo visiškai kontroliuojamos valdžios.

„Kreipiamės į dar dvejojančias kaimyninės šalies profesines sąjungas: drąsiai stokite už tautos laisvės idėją, prisiminkite savo priedermę – atstovauti dirbančiųjų, o ne valdžios interesams“, – ragino profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ taip pat atkreipia dėmesį, kad stebėdami, kas vyksta kaimyninėje šalyje, negalime užsimerkti ir ignoruoti pavojingų profesinių sąjungų laisvės varžymo tendencijų ir Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kai kurie Seimo nariai inicijavo teisės aktų pakeitimus, kuriais ketinama apriboti nepriklausomų profesinių sąjungų saviraiškos bei veiklos galimybes ir dirbtinai sumažinti konkurenciją, susilpninat valdžiai nepalankias profsąjungas.   

Kviečiame visus Baltarusijos dirbančiuosius kovoti už laisvę, už laisvas profsąjungas ir laisvą vaikų ateitį.

Parašykite komentarą