Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2020 m. rugsėjo 2 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:

  • numatyta, kaip gamtinių dujų įmonėms, kurios po Aprašo įsigaliojimo datos nebus pakankamai laiko vykdžiusios veiklos, t. y. 10 metų, bus nustatomi teikiamų paslaugų minimalūs kokybės lygiai konkrečiam kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų reguliavimo periodui;
  • papildomai įvedami du nauji kokybiniai rodikliai, kuriais siekiama įvertinti, kaip gamtinių dujų įmonės laikosi teisės aktuose numatytų terminų informuoti vartotojus ir sistemų naudotojus apie planinius dujų perdavimo, skirstymo ar tiekimo nutraukimus, bei kaip tiekimo įmonės laikosi teisės aktuose numatytų terminų vartotojui siekiant pakeisti tiekimo įmonę;
  • numatyta, kad minimalūs kokybės lygiai dujų įmonėms bus nustatomi konkrečiam kainų ar (pajamų) reguliavimo periodui, tačiau patikimumo rodikliams 2 metus iš eilės esant blogesniems nei VERT nustatyti, VERT savo kompetencijos ribose atskiru sprendimu galės perdavimo ar skirstymo sistemos operatoriui taikyti atskirą įpareigojantį sprendimą, atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus argumentus ar pagrįstas priežastis;
  • atsisakoma reikalavimo teikti pusmetines teikiamos paslaugos patikimumo ir kokybės rodiklių ataskaitas – tokios ataskaitos bus teikiamos kartą metuose.

⁎⁎⁎⁎

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt  arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Parašykite komentarą