Baltijos šalių nacionalinių bibliotekų seminaras „LiLaEst 2020“

Rugpjūčio 17–20 dienomis Lietuvoje (Molėtų rajone) vyko Baltijos šalių nacionalinių bibliotekų seminaras „LiLaEst 2020“. Šiame kas dvejus metus rengiamame seminare dalyvavo specialistai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai atstovo generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko vadovaujama darbuotojų grupė.

Šių metų seminaro tema – „Pakartotinio skaitmeninto turinio naudojimo galimybės“. Seminare buvo apžvelgta nacionalinių bibliotekų situacija šioje srityje, pasidalinta gerąja patirtimi ir ateities vizijomis. 

Pagrindinė tarptautinio susitikimo mintis, kad kultūros nevalia įkalinti saugyklose ar archyvuose. Šiais turtais reikia dalytis. Todėl visame pasaulyje kultūros darbuotojams rūpi kultūros objektus ne tik kaupti, saugoti, registruoti, bet ir nuolat pristatyti visuomenei. Pažangūs skaitmeninimo įrankiai ir internetas atvėrė plačias dalijimosi kultūros paveldu galimybes. Dabar itin populiarus yra ir pakartotinis kūrinių naudojimas, kai perkėlę kūrinį į kitą kontekstą arba papildę jį netikėtais elementais, galime kurti naujas prasmes. Lietuvos, Latvijos, Estijos nacionalinių bibliotekų atstovai ir ekspertai seminare skaitė pranešimus ir diskutavo apie nacionalinių bibliotekų duomenų atvėrimo ir pakartotinio naudojimo patirtis, planus ir problemas.

Seminaro dalyvius sveikino ir Nacionalinės bibliotekos 2018–2019 metų veiklos rezultatus bei šių metų COVID-19 ženklo pažymėtus iššūkius ir naujas galimybes bibliotekų sektoriui pristatė Lietuvos nacionalinės bibliotekos vadovas prof. dr. R. Gudauskas. Estijos nacionalinės bibliotekos generalinė direktorė Janne Andresoo atsiuntė geriausius linkėjimus ir pranešimo vaizdo įrašą. Kolegų iš Latvijos nacionalinės bibliotekos sveikinimus ir naujienas išsakė Dagnija Baltina.

Skaitmeninių išteklių valdymo peripetijas aptarė Juozas Markauskas (Baltijos audiovizualinių archyvų taryba). Apie skaitmeninę humanitariką Latvijos bibliotekose pranešimą skaitė Anda Baklane (Latvija), kuri pristatė ir projekto „Perženkite paiešką“: Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas bibliotekose ir mokslo bendruomenėse“ rezultatus.

Skaitmeninio kultūrinio paveldo traktavimą, kuriant Baltijos regiono šalių bendradarbiavimo tinklą, Baltijos šalių skaitmenintojų tinklo pasiekimus, siekį stiprinti ir plėsti Baltijos jūros regiono kultūros paveldo institucijų bendradarbiavimą, koncentruojantis į kultūros paveldo skaitmeninimo metodus ir požiūrius aptarė Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė.

Vaizdo pranešimą atsiuntė „Europeanos“ atstovas Henningas Scholzas. Jis savo pranešime „Daugiau atiduodame, daugiau gauname“ pristatė „Europeana“ strategijos, vaizdų ir metaduomenų kokybės gaires (Publishing frameworks), o Mahendra Mahey (British library) kalbėjo apie Britų bibliotekos pakartotinio duomenų naudojimo laboratorijos (Library Labs) projektus. Taip pat vyko pakartotinio naudojimo, skaitmeninės humanitarikos kūrybinės dirbtuvės, pranešėjų sesijos ir diskusijos.

„LiLaEst“ seminarai nuo 1968 m. paeiliui vyksta vienoje iš trijų Baltijos šalių. Juose stengiamasi išlaikyti seniai gyvuojančias tradicijas, tokias kaip iškilminga atidarymo ceremonija, kai iškeliamos šalių valstybinės ir tradicinė „LiLaEst“ vėliava, vyksta tautiniai vakarai. Po dviejų metų „LiLaEst 2022“ vyks Estijoje.

Parašykite komentarą