VERT nustatė naują UAB „Mažeikių vandenys“ bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naują UAB „Mažeikių vandenys“ bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą: gyventojai, kuriems vanduo apskaitomas bute, mokės 1,80 Eur už m3 (be PVM). Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai su suvartoto geriamojo vandens / sutvarkomų nuotekų kiekio, nustato savivaldybės taryba*.

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokėjimai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,22 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina šiek tiek mažėja dėl vandentvarkos įmonėms leidžiamų patirti mažesnių nuostolių daugiabučiuose namuose dėl apskaitos prietaisų paklaidos (dabar ne daugiau kaip 2 proc., anksčiau – ne daugiau kaip 10 proc.), tad nors kitos sąnaudos – lėšų poreikis veiklai vykdyti, darbo užmokesčiui ir kt. – didėja, paslaugų kaina vartotojams apskaičiuota šiek tiek mažesnė. 

Taip pat suderinta nauja bazinė paviršinių nuotekų tvarkymo kaina: 0,16 Eur/m3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 265 ūkio subjektai, 2018 m. sutvarkyta 1161,9 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

94,3 proc. bendrovės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus, likusi dalis nežymiai viršija geležies ir kt. rodiklius. Visos nuotekos yra išvalomos iki nustatytų parametrų.

UAB „Mažeikių vandenys“ 2015–2018 m. laikotarpiu į vandentvarkos ūkį investavo beveik 2,1 mln. Eur, dalis darbams atlikti reikalingų lėšų buvo finansuota pasinaudojant ES parama. Už šias lėšas buvo nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Mažeikių mieste, Viekšnių gyvenvietėje, Sedos kaime, įrengti nugeležinimo įrenginiai Renavo, Viekšniuose, Geidžių, Kapėnų, Šerkšnės kaimuose, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Viekšnių gyvenvietėje, išgręžti giluminiai gręžiniai, artezinis gręžinys, įsigytos veiklai vykdyti reikalingo transporto priemonės ir kt. Įgyvendinus investicijas, UAB „Mažeikių vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 374 būstai, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 387 būstai.

Bendrovės centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis šiuo metu naudojasi apie 82 proc. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų. Planuojama, kad įgyvendinus 2019–2021 m. numatytas investicijas, šis skaičius padidės iki 95 proc.

UAB „Mažeikių vandenys“ 2018 m. pateikė 1611 tūkst. m3 geriamojo vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2018 m. turėjo 325,35 tūkst. Eur pelno, preliminariai 2019 m. – 191,08 tūkst. Eur pelno.

VERT suderintos naujos paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Mažeikių rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

 

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Parašykite komentarą