MRU jungiasi prie švietimo projekto „Būsiu mokytoju Vilniuje”

Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Vilniaus mokytojų namų Švietimo veiklos ir Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė Genovaitė Kynė pasirašė sutartį, pagal kurią 10 projekto „Būsiu mokytoju Vilniuje“ dalyvių, turės galimybę Mykolo Romerio universitete tobulinti profesinę kvalifikaciją pedagoginėse studijose.

„Mums labai svarbu prisidėti prie tokio reikšmingo projekto kaip „Būsiu mokytoju Vilniuje“, nes mūsų pedagoginių studijų ekspertų komanda, turi pakankamai kompetencijų ruošiant šiuolaikinius mokytojus. Tikiuosi, kad tai graži pradžia, bendradarbiaujant tiek su Vilniaus mokytojų namais, tiek su Vilniaus miesto savivaldybe, tenkinant profesionalų ruošimo poreikį“, – sutarties pasirašymo metu pasidžiaugė Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Vilniaus mokytojų namų Švietimo veiklos ir Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė ir Genovaitė Kynė, taip pat džiaugėsi sėkmingu bendradarbiavimu su Mykolo Romerio universiteto, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto ekspertais su kuriais pavyko įgyvendinti ne vieną sėkmingą projektą.

Projektą „Būsiu mokytoju Vilniuje“  įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras, o finansuoja  Vilniaus miesto savivaldybė.  Pagrindiniai projekto tikslai – padėti mokykloms gerinti ugdymo kokybę ir siekti pažangos – analizuoti esamą padėtį, tikslingai planuoti pokyčius, kryptingai gerinti pasirinktų tobulintinų sričių rezultatus; tobulinti mokyklų kompetenciją sprendimus grįsti išsamia duomenų analize siekiant kiekvieno mokinio ir visos mokyklos pažangos; gerinti mikroklimatą mokyklose, skatinti bendradarbiavimo, pasidalytosios lyderystės kultūrą mokyklose siekiant visos mokyklos pažangos, stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.

Vilniaus miesto mero patarėjas Albertas Lakštauskas džiaugėsi jau keletą metų vykstančiu sėkmingu bendradarbiavimu su Mykolo Romerio universitetu. Jo teigimu, Vilniaus miesto savivaldybė siekia, kad aukštasis mokslas padėtų stiprinti švietimo kokybę čia ir dabar, sprendžiant aktualias problemas realiu laiku, o ne atidedant jų ateičiai.

„Džiaugiamės MRU kuruojamo projekto „Pavaduotojų akademijos“ veikla bei bendrai vykdomais neformalaus ugdymo projektais. Tikimės ateityje turėti dar daugiau galimybių, apjungti savo pajėgas ir bendrai kuriant švietimo infrastruktūrą, galinčią patenkinti augančio Vilniaus miesto gyventojų poreikius“, – teigė A. Lakštauksas.  

Pedagogikos studijos Mykolo Romerio universitete yra vykdomos jau beveik dešimtmetį. Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė pastebėjo tendenciją, jog susidomėjimas pedagogikos profesinėmis studijomis auga, nes dauguma teikia prašymus studijuoti, jau dirbdami mokytojais ir siekiantys įgyti pedagogo kvalifikaciją. Tai rodo, jog mokytojo profesija yra labai susijusi ir su asmenybės branda.

Parašykite komentarą