Naujas romų integracijos sostinėje etapas – patvirtinta programa iki 2023-ųjų

Vilniaus miesto savivaldybė žengia dar vieną žingsnį sėkmingai integruodama į visuomenę romus – miesto Taryba šiandien patvirtino naują 2020–2023 m. programą su naujais sprendimais: stiprinamos ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros sritys, didelis dėmesys skiriamas socialinės atskirties (ypač moterų) mažinimui, įtraukimui į darbo rinką, teisei į būstą. Kad programa būtų veiksminga ir efektyvi, numatytos jos stebėsenos ir priežiūros priemonės.

„Pradedame naują etapą romų integracijos programoje. Sutelktos savivaldybės pastangos praėjusius kelerius metus davė puikių rezultatų – taboro Vilniaus mieste nebeliko. Dabar artimiausiu metu dar daugiau dėmesio skirsime įvairioms integracijos programoms ir ypač švietimui“, – teigė sostinės mero pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Dalis programos priemonių bus tęstinės, bet yra ir naujovių. Numatyta pasiūlyti individualias ir grupines psichologo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo konsultacijas romų tautybės šeimoms, turinčioms nepilnamečių vaikų, ypatingą dėmesį skiriant jų įtraukimui į ugdymo įstaigos gyvenimą, kartu sprendžiant iškylančias socialines problemas. Taip pat numatyta užsakyti romų tautybės vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje Vilniaus mieste tyrimą, kuriame būtų analizuojamas ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir  vidurinio ugdymo paslaugų prieinamumas romų vaikams, taip pat institucijų, atsakingų už vaikų teisę į ugdymą, bendradarbiavimo efektyvumas.

„Naujos Vilniaus romų integracijos į visuomenę programos patvirtinimas yra itin svarbus etapas, į kurį žengiame išsprendę taboro problemą. Naujoji programa apima ne tik tęstines veiklas, kurias Vilniaus miesto savivaldybė vykdo jau ilgą laiką, tokias kaip romų vaikų ugdymo įstaigų lankymo užtikrinimas, neformalaus ugdymo organizavimas ar pagalba įsidarbinant, bet ir naujas priemones. Atsižvelgiant į romų bendruomenės atstovų, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų, dirbančių su romais pastabas, naujojoje programoje numatytos priemonės mažinti stereotipus apie romų tautybės asmenis, organizuoti savipagalbos grupes romų moterims, mokymus apie darbo su romais ypatumus, skatinti romų įsitvirtinimą darbo rinkoje“, – sako Vilniaus romų integracijos į visuomenę darbo grupės vadovė, teisės akto autorė Evelina Dobrovolska.

Programa taip pat siekiama skatinti suaugusių romų tautybės asmenų raštingumą, tobulinti profesinius ir socialinius įgūdžius, didinti romų vaikų skiepijimo pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtį, užsakyti nepriklausomą romų diskriminacijos sveikatos sektoriuje tyrimą, kuris taptų ateities veiksmų pagrindu ir sumažintų romų, neturinčių sveikatos draudimo, skaičių. Numatyta ir papildoma tarpininko, kuris palydėtų romų šeimos vaikus į gydymo įstaigas, paslauga, taip pat paskatos šeimoms sistema (bilietai į kino teatrus, baseiną, renginius ir kita).

„Romų integracija yra pati sudėtingiausia. Be valdžios atstovų palaikymo ji būtų ypač sudėtinga. Nors ir matyti ryškus romų integracijos pokytis, vienas svarbiausių uždavinių – taboro iškeldinimas – buvo įgyvendintas, tačiau po to laukia daugybė kitų situacijų, reikalaujančių naujų sprendimų. Be to, ne visi iššūkiai buvo įgyvendinti, ne visos priemonės pasiteisino, todėl naujojoje programoje atsirado veiklų, padėsiančių romams integruotis, o visuomenei juos pažinti ir priimti. Džiaugiuosi, kad įgyvendinant šią programą dalyvaus visos institucijos, dirbančios su romais: tiek švietimo, tiek socialinės srities specialistai teikė pasiūlymus, kurie tikrai pagerins realią romų padėtį. Apžvelgus įgyvendintą programą, buvo nustatytos kryptys ir prioritetai pagal tikrus gyvenimiškus pavyzdžius, todėl naujoji programa yra reali ir pagrįsta. Laukia dar ilgas kelias, ir vienas svarbiausių iššūkių – keistis reikia ne tik patiems romams, bet ir visai visuomenei, laužant stereotipus, trukdančius suvokti bei priimti romus kaip neatsiejamą Lietuvos visuomenės, bendruomenės dalį“, – kalbėjo Baltijos regiono romų asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Tomaševič.

Bus siekiama aktyviau skleisti gerąsias praktikas, romų ir su jais dirbančių organizacijų pasiekimus, organizuoti savipagalbos grupes bei teikti kompleksines priemones romų tautybės moterims stiprinant moterų ir mergaičių socialinius įgūdžius, suteikiant informacijos apie sveikatą, apsaugos priemones, supažindinant su Lygių galimybių įstatymo nuostatomis, stereotipų mažinimu, organizuoti savarankiškumo ir naujų įgūdžių ugdymo (pvz., manikiūro, kirpimo pamokų ir t. t.) kursus, apimančius ir konsultacijas dėl savarankiško gyvenimo naudojantis viešomis paslaugomis, socialine pagalba iš įkalinimo įstaigos grįžusioms romų tautybės moterims. Bus taikoma atvejo vadyba, teikiamos informavimo, tarpininkavimo paslaugos siekiant romų bendruomenės atvirumo institucijoms.

Įgyvendinant programą, Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos ir organizacijos bus skatinamos įdarbinti romus. Bus skiriama piniginė parama apgyvendinimo klausimams spręsti. Planuojami mokymai apie darbą su romų tautybės asmenimis teisėsaugos, ugdymo įstaigų darbuotojams ir socialiniams pedagogams, socialinių paslaugų centrų, sveikatos priežiūros įstaigų, užimtumo tarnybos darbuotojams, profesinių sąjungų atstovams.

Patvirtinus programą, kasmet bus rengiamos Vilniaus romų integracijos į visuomenę programos įgyvendinimo ataskaitos, ji bus pristatoma Vilniaus miesto savivaldybės tarybai.

Galutinė Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 m. programos įgyvendinimo ataskaita bus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Parašykite komentarą