Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: Ingrida Šimonytė Vyriausybei siūlo konkrečias priemones, kaip ji galėtų padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei

2020 m. rugpjūčio 28 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) sąrašo Seimo rinkimams lyderė, Seimo narė Ingrida Šimonytė kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį dėl paramos nuo režimo represijų nukentėjusiems Baltarusijos žmonėms ir siūlo konkrečiomis priemonėmis padėti šalies pilietinės visuomenės stiprinimui.

Seimo narė I. Šimonytė kreipimesi pažymi, kad tebesitęsiant protestams ir brutalioms jėgos struktūrų represijoms bei šiurkštiems žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams Baltarusijos žmonių atžvilgiu, Lietuvai svarbu ir toliau išlaikyti pagalbos Baltarusijai lyderystę, o solidarumą įprasminti konkrečiais veiksmais šalies pilietinei visuomenei paremti.

„Kviečiu Vyriausybę konsoliduoti ir koordinuoti visų institucijų turimą patirtį, pasitelkti ir nevyriausybinį sektorių bei parengti Solidarumo su Baltarusijos pilietine visuomene ir jos stiprinimo priemonių planą, skirti priemonių įgyvendinimui reikalingas lėšas ir nedelsiant imtis aktyvių veiksmų jas įgyvendinant“, – teigia I. Šimonytė.

TS-LKD sąrašo lyderė I. Šimonytė siūlo Vyriausybei organizuoti psichologinės pagalbos teikimą neteisėtai sulaikytiesiems ir patyrusiems smurtą sulaikymo vietose ar kitaip nukentėjusiems.

Užtikrinti, kad Baltarusijos piliečiai, kurie savo valstybėje susiduria su režimo persekiojimu ar represijomis, turėtų galimybę netrukdomai ir operatyviai pasinaudoti „humanitariniu koridoriumi“, spartinant sprendimų priėmimo procedūras.

Siūloma sudaryti sąlygas Lietuvoje studijuoti Baltarusijos studentams, ypač pašalintiesiems iš Baltarusijos universitetų už aktyvią pilietinę poziciją, skiriant tam tikslines stipendijas.

Seimo narė taip pat siūlo, glaudžiai bendradarbiaujant su Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovais, remti ir įgyvendinti iniciatyvas, susijusias su nepriklausomos žiniasklaidos stiprinimu, informacijos sklaidos kanalų kūrimu, kurių pagalba Baltarusijos žmonėms būtų suteiktos galimybės išreikšti savo pilietines ir politines pozicijas, ginti savo įsitikinimus, o tarptautinei bendruomenei – gauti informaciją apie įvykius Baltarusijoje iš pirminių šaltinių.

Vyriausybei siūloma stiprinti paramą streikų komitetų ir profsąjungų veiklai, ginant savo teises ir laisves, organizuoti ir teikti teisinę pagalbą Baltarusijos nepriklausomiems teisininkams, ginantiems neteisėtai sulaikytuosius ir kalinamus žmones, taip pat teikti teisinę pagalbą nukentėjusiųjų teisių gynybai, režimo vykdomų nusikaltimų fiksavimui ir dokumentavimui bei perdavimui tarptautinių institucijų įvertinimui, kartu sudaryti galimybę dirbti Lietuvoje informacinių technologijų ir kitiems aukštos kvalifikacijos specialistams, mokslininkams, kurie dėl aktyvios savo pilietinės pozicijos susiduria su režimo spaudimu Baltarusijoje.

Galiausiai raginama skirti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programos lėšų dalį Baltarusijos pilietinių iniciatyvų finansavimo projektams, nedelsiant skelbti kvietimą teikti paraiškas, o taip pat numatyti tikslines lėšas tokio pobūdžio projektams kitų metų Užsienio reikalų ministerijos biudžete bei pasitelkiant Lietuvos nevyriausybinių organizacijų turimas ekspertines žinias, parengti ir įgyvendinti teisines ir finansines priemones, kurios būtų orientuotos į plataus ir ilgalaikio tinklo paramos Baltarusijos pilietinei visuomenei sukūrimą ir praktinio jo veikimo užtikrinimą, kompleksiškai sprendžiant įvairias iškylančias problemas (pvz., ribojamos Baltarusijoje veikiančių organizacijų galimybės priimti finansinę paramą iš užsienio, kurios taikomos Baltarusijos valdžios institucijų sprendimu; nacionaliniu vizų negauna Baltarusijoje teisti asmenys, nors jie teisiami dėl politinių motyvų ir pan.).

„Lietuvos inicijuojami ir remiami Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimo projektai galėtų būti puikiu praktinio veikimo pavyzdžiu, skatinančiu į visai Europos Sąjungai ir NATO strategiškai svarbios kaimyninės erdvės demokratizacijos projektus įsitraukti ir partnerius iš kitų ES ir NATO, taip pat Rytų partnerystės valstybių. Sėkminga Lietuvos patirtis teikiant paramą ir bendradarbiaujant su Sakartvelu, Ukraina, pademonstravo mūsų valią ir ryžtą kovoti prieš žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinių teisės normų nesilaikymą. Situacija Baltarusijoje reikalauja tokio paties neatidėliotino mūsų veikimo“, – pažymima I. Šimonytės kreipimesi į Ministrą Pirmininką.

Kreipimosi tekstas pridedamas.

Kontaktams:

TS-LKD viešieji ryšiai

Tel. (8 5) 239 6506

El. p. tsfrakcija@lrs.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *