Vilnius kviečia architektus sukurti paminklą Pasaulio tautų teisuoliams

Žydų gelbėtojų atminimą įamžinti siekiančios Vilniaus miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija paskelbė atvirą architektūrinės idėjos konkursą paminkliniam objektui sostinės Onos Šimaitės gatvėje sukurti.

Šalia Maironio gatvės jau šiandien stūkso Lietuvos žydų bendruomenės iniciatyva įrengtas paminklinis akmuo, skelbiantis, kad šioje vietoje ateityje bus įamžinti Pasaulio tautų teisuoliai, gelbėję žydų gyvybę nacių okupacijos metais.

Žydų gelbėjimas nacių okupuotoje Lietuvoje dažnai prilygo didvyriškumui. Nepaisydami antisemitinės propagandos, okupacinės valdžios grasinimų, su kuriais susidurdavo nuolat, daugelis Lietuvos gyventojų neliko pasyviais stebėtojais ir įsitraukė į savo bendrapiliečių žydų gelbėjimą. Izraelio institutas kankiniams ir didvyriams atminti Jad Vašem (šie žodžiai hebrajų kalba reiškia „atmintis“ ir „vardas“) suteikia žydų gelbėtojams Pasaulio tautų teisuolio vardą ir apdovanoja medaliais, ant kurių užrašyta: „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“.

915 Lietuvos piliečių 1966–2019 m. laikotarpiu yra pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais. Jų pavardės iškaltos Pasaulio tautų teisuolių sode, Atminimo kalvoje, Jad Vašem, Jeruzalėje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1992–2019 m. laikotarpiu, 1507 asmenys, gelbėję žydus nacių okupuotoje Lietuvoje, apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Išgelbėtieji, jų vaikai ir anūkai dabar gyvena įvairiose pasaulio šalyse, jie gerai žino savo tėvų, senelių gelbėtojų vardus, deja, šie vardai iki šiol mažai žinomi Lietuvoje.

Tai buvo žmonės, apie kuriuos Juozo ir Bronislavos Dainauskų nacių okupuotoje Kelmėje išgelbėtas žydų vaikas Icchokas Meras, vėliau tapęs žinomu rašytoju, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, 2004 m. kreipdamasis į visus buvusius ir būsimus Lietuvos prezidentus, premjerus, Seimo pirmininkus, valstybės vyrus, visuomenės veikėjus, geros valios žmones, prašydamas bendrų pastangų, kad Vilniuje iškiltų paminklas tiems, kurie vokiečių okupacijos metais gelbėjo žydus, rašė: „Jie atliko iškiliausią tautinę pareigą. Jie anais laikais buvo tikroji tautos sąžinė. Jie buvo tautos dorovės žiedas, tautos dvasios didikai. Jie sąmoningai ar nesąmoningai priešinosi naikinančiai nacių jėgai ir jos įrankiui – tiems, kurie žudė. Mes turime atminti ir garbinti jų didvyriškumą, grįstą sąžine, dora, artimo meile ir paprastu žmogišku gailesčiu. Jų vardai įamžinti Jeruzalės atminimo kalne. Jų vardai turėtų būti aukso raidėmis iškalti ir nepriklausomoje Lietuvoje.“

Vilniaus miesto savivaldybės ir Kultūros ministerijos projekto tikslas – vadovaujantis istorinio teisingumo principais pagerbti, įamžinti ir aktualizuoti nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu Lietuvos gyventojus, gelbėjusius žydus nacių okupacijos metais, sukurti pagarbų, socialiai paveikų, tęsiantį žydų tautos pagerbimo tradicijas sprendinį, tinkamai reprezentuoti Pasaulio Teisuolius įamžinančios vietos turinį ir esmę, prisidėti prie pasauliui ir istorijai atviros visuomenės ugdymo. Dalyvių prašoma išnagrinėti paminklinio objekto sukūrimo projektuojamame sklype galimybes ir sukurti geriausią meninį-architektūrinį-urbanistinį sprendimą, tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius reglamentus ir projektavimo programą, taip pat suprojektuoti paminklinį objektą, derantį prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais (Vilniaus senamiesčiu), kartu išsaugoti miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus.

Konkursinių darbų vertinimo kriterijai: kontekstualumas, socialinis paveikumas, estetika, kuriamos aplinkos kokybė, projekto kaina ir ekonominis pagrįstumas.

Numatomas maksimalus paminklinio objekto ir sklypo bei prieigų sutvarkymo projektavimo paslaugų ir statybos biudžetas yra ne daugiau 250 000 eurų.

Konkurso pirmos vietos laimėtojas sudarys pirkimo sutartį su įgaliotąja perkančiąja organizacija dėl pasiūlytos projekto idėjos įgyvendinimo. Premijos bus įteiktos trims geriausius projektus pateikusiems tiekėjams: I-os vietos laimėtojui atiteks 5000 eurų, antros – 3000 eurų, trečios – 2000 eurų.

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas – 2020 m. spalio 15 d., 15 val.

Neribota prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=530289

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=530289&B=PPO

Daugiau informacijos galima gauti el. paštu laura.griniuviene@vilnius.lt

Parašykite komentarą