Patvirtintos rekomendacijos dėl renginių žiūrovų ir dalyvių elektroninės registracijos

Vyriausybės sprendimu nuo rugsėjo 1 d. kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizatoriai turės užtikrinti bilietų platinimą ir (arba) žiūrovų (dalyvių) registravimą elektroniniu būdu. Rugpjūčio 28 d. kultūros ministro įsakymu patvirtintos rekomendacijos siekiant renginių organizatoriams padėti įgyvendinti šias nuostatas.

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis rugpjūčio 26 d. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, kuriame nustatyta, kad renginį organizuojantys asmenys, vykdantys žiūrovų (dalyvių) registravimą elektroniniu būdu, turi surinkti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, gyvenamosios vietos informaciją (gatvės pavadinimas, namo numeris, būto numeris, miestas, savivaldybė, šalis). Šie duomenys turi būti renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir tvarkomi tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys turi būti saugomi ne ilgiau kaip 21 dieną po įvykusio reginio ir po to iš karto sunaikinti. Gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prašymą, epidemiologinės diagnostikos tikslais šie duomenys centrui turi būti pateikti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

Kultūros ministro patvirtintose rekomendacijose nurodoma, kad elektroninės registracijos būdą ir formą pasirenka renginio organizatorius, įvertindamas patogumą ir aprėptį konkrečiame renginyje. Registravimas elektroniniu būdu gali būti vykdomas naudojant, pavyzdžiui, mobiliąją aplikaciją, išankstinę registraciją renginio organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu, išankstinę registraciją internetu renginio organizatoriaus nurodytoje interneto svetainėje ar kitoje elektroninės prieigos vietoje, registraciją elektroniniu būdu prieš patenkant į renginį (renginio vietoje), registraciją renginio organizatoriui pasitelkiant pagalbinius asmenis renginio metu, kurie renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių duomenis surenka elektroniniu būdu, taip pat ir kitais panašiais būdais.

Vyriausybės sprendimas dėl renginių žiūrovų (dalyvių) elektroninės registracijos nuo rugsėjo 1 d. leis neberiboti atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamų renginių žiūrovų (dalyvių) skaičiaus, tačiau kartu padės rūpintis koronaviruso valdymu. Jei organizatoriai registruoti asmenų negali, renginyje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų.

Rekomendacijos dėl renginių žiūrovų (dalyvių) elektroninės registracijos

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų / Sprendimo papildymas

Parašykite komentarą