VERT: Lietuvos PSO yra įgyvendinęs nustatytus elektros sistemos avarijų šalinimo ir sistemos veikimo atkūrimo reikalavimus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi AB LITGRID standartines elektros perdavimo paslaugos sutarties sąlygas ir pateiktus siūlymus dėl Europos Komisijos Reglamento nuostatų, kurie reglamentuoja elektros sistemos avarijų šalinimą ir veikimo atkūrimą, konstatavo, kad reikalavimai jau yra įgyvendinti praktiškai.

Lietuvos perdavimo sistemos operatorius (PSO):

  • Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinėse sąlygose yra reglamentavęs PSO ir tinklų naudotojo tarpusavio santykius likviduojant avarijas ir sistemos apsaugos bei veikimo atkūrimo plano priemones.
  • PSO sutartyje su AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra avarijų ir sutrikimų likvidavimo instrukcijos, numatant prioritetinių svarbių tinklo naudotojų nustatymo principus ir jų atjungimo bei įtampos jiems pakartotinio įjungimo sąlygas.
  • PSO ir elektros tinklų naudotojo tarpusavio santykių nuostatos eksploatuojant elektros energijos įrenginius – apsaugos, veikimo atkūrimo paslaugų teikėjų veiklos vykdymo sąlygos, priemonių įgyvendinimas savo įrenginiuose atsakingų svarbių tinklų naudotojų ir tų svarbių tinklų naudotojų įgyvendintinų priemonių sąrašai, prioritetinių svarbių tinklo naudotojų sąrašas arba tokių naudotojų nustatymo principai bei prioritetinių tinklo naudotojų atjungimo ir įtampos jiems pakartotinio įjungimo sąlygos, bandymų plano priemonės – reglamentuotos standartinėse elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių sąlygose.

Kai ateityje nacionaliniu lygiu bus atlikti teisės aktų pakeitimai dėl ES Reglamento įgyvendinimo, PSO įpareigotas pakartotinai pateikti VERT tvirtinti patikslintus pasiūlymus pagal Reglamento reikalavimus.

Parašykite komentarą