Prezidentas dalyvavo koncerte „Dainuojame Tėvynei ir laisvei“

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė dalyvavo mokslo metų pradžiai ir Laisvės dienai skirtame koncerte „Dainuojame Tėvynei ir laisvei“. Šalies vadovas yra šio koncerto globėjas.

Pasak Prezidento, simboliška, kad šiomis dienomis taip glaudžiai susipina švietimo ir laisvės temos. Rugsėjo 1-oji visiems vaikams, jų tėvams ir pedagogams visų pirma yra Mokslo ir žinių diena. Šios šventės išvakarėse kiekvienais metais minime ir Laisvės dieną, kuomet Lietuvos Respubliką paliko svetimos kariuomenės kareivio batas.

„Tarp mokymosi ir laisvės yra labai gilus ryšys. Viena vertus, laisvė suteikia galimybę įgyti tokių žinių, kokių mes norėtume, neiškreiptų propagandos, kurią vyresnioji karta dar puikiai pamena. Kita vertus, žinios, mokslas atveria mums laisvės tolius – žinodami, gebėdami ir pasirinkdami kelius, labiausiai atitinkančius mūsų polėkį, mes galime pasiekti viską“, – Prezidento rūmų vidiniame kieme vykusiame koncerte sakė šalies vadovas, pasidžiaugęs, kad naujoji karta bręsta demokratiškoje aplinkoje, kurioje klesti žodžio ir saviraiškos laisvė, kur ugdymo procesas nukreiptas į kūrybingo, kritiškai mąstančio žmogaus ir piliečio augimą.

Prezidentas pabrėžė, kad asmeninė laisvė yra neatsiejama nuo pilietinės laisvės: galimybės dalyvauti valstybės gyvenime, išsakyti savo nuomonę, dalyvauti sąžininguose rinkimuose, prisidėti prie pilietinių ir nevyriausybinių organizacijų, bendruomeniškai burtis į prasmingas iniciatyvas.

Kreipdamasis į mokytojus, šalies vadovas sakė: „Jūs esate kertinė mūsų mokyklos ašis ir darote kartais nematomą, bet visuomenei nepaprastai reikalingą darbą – prisidedate prie vaiko tobulėjimo. Norėtųsi, kad ir Jūs jaustumėtės laisvi, vykdydami šią šventą misiją, neapkrauti perteklinių įsipareigojimų, kurie trukdo atrasti minutę išvysti vaiko akis ir suprasti jo rūpestį.“

Sveikindamas mokinius ir jų tėvelius, mokytojus, mokyklų vadovus, švietimo darbuotojus bei visus Lietuvos žmones su Mokslo ir žinių diena, Prezidentas palinkėjo, kad niekada nepamirštume, kokia svarbi mums visiems yra laisvės idėja, kuri mus įkvepia, suburia ir įpareigoja.

Parašykite komentarą