Prezidentas ragina Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių atkreipti dėmesį į žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda laišku kreipėsi į Jungtinių Tautų (JT) Generalinį Sekretorių António Guterresą dėl nerimą keliančios padėties Baltarusijoje.

Laiške Prezidentas akcentavo, kad Lietuva nepripažįsta 2020 m. rugpjūčio 9 d. organizuotų Baltarusijos Prezidento rinkimų rezultatų, kurie šalyje sukėlė precedento neturinčius protestus.

Pasak šalies vadovo, didelį susirūpinimą kelia Baltarusijos valdžios vykdomos represijos prieš pilietinę visuomenę, opoziciją, nepriklausomus žurnalistus, jėgos panaudojimas prieš taikius protestuotojus.

„Kasdien gauname nusiskundimų dėl žiaurių kankinimų, netinkamo elgesio ir masinių vyrų, moterų ir net nepilnamečių areštų. Baltarusijos interneto prieigos apribojimai aiškiai parodo ketinimus nuslėpti realią padėtį šalyje“, – rašoma Prezidento kreipimesi.

Šalies vadovas paragino JT organizaciją ir tarptautinę bendruomenę aktyviai įsitraukti į situacijos stabilizavimo Baltarusijoje procesą.

„Būtina nusiųsti tvirtą žinią dabartinėms Baltarusijos valdžios institucijoms, kad susiklosčiusi situacija šalyje nėra toleruojama, o už smurtą prieš taikius piliečius turi atsakyti nusikaltimus įvykdžiusios atsakingos institucijos ir asmenys. Raginu JT Žmogaus teisių tarybą sušaukti skubias diskusijas apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje“, – rašoma Prezidento laiške.

Šalies vadovas kreipimesi skatina Jungtines Tautas ir tarptautinę bendruomenę palaikyti Baltijos šalių pastangas siekti, kad Baltarusijos valdžia užmegztų dialogą su savo pilietine visuomene ir organizuotų naujus, sąžiningus ir demokratiniais principais paremtus rinkimus. „JT Saugumo Tarybos diskusija dėl padėties Baltarusijoje, kurioje Baltarusijos valdžios institucijos būtų raginamos susilaikyti nuo jėgos panaudojimo, užtikrinti tarptautinės teisės ir žmogaus teisių principų laikymąsi bei pradėti taikų valdžios perdavimą, būtų labai savalaikė ir vertinga“, – sako Prezidentas savo kreipimesi.

Parašykite komentarą