Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugsėjo 10 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:

  • siekiant vienodo teisinio reglamentavimo, pakoreguotos ūkio subjektų technologinį pajėgumą pagrindžiančių VERT išduodamų dokumentų formuluotės;
  • numatyta, kad licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės,  ūkio subjektas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti VERT ir pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų;
  • atliekant finansinio pajėgumo vertinimą už 2020 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius į įmonių įsiskolinimo koeficientą nebus įskaičiuojamos dotacijos ir subsidijos. Finansinės būklės rodiklių duomenys naudojami apskaičiuojant atitinkamo sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę bei nustatant atskirų ūkio subjektų bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį.

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt  arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Parašykite komentarą