Seimo Kaimo reikalų komitetas nagrinėjo ilgalaikių investicijų į žemės ūkį galimybes

2020 m. rugsėjo 2 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Nuotoliniu būdu posėdžiavęs Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) apsvarstė Finansų ministerijos parengtą Ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui planą (Ateities ekonomikos DNR). Komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas pasidžiaugė, kad dokumento aptarimas buvo konstruktyvus, o Finansų ministerijos viceministrės Loretos Maskaliovienės pateikta informacija – aiški ir išsami. KRK nariai išreiškė įsitikinimą, kad naujos ilgalaikių investicijų į žemės ūkį priemonės bus rengiamos tampriai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Pristatytame plane išskirti 5 prioritetai – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. Ilgalaikio poveikio investicijoms iš viso numatoma skirti 6,3 mlrd. eurų. Finansų ministerijos skaičiavimais, vienas pagal planą investuotas euras ilgalaikėje perspektyvoje atneš 1,88 eurų grąžą ir generuos 11,8 mlrd. eurų vertės BVP nominalia išraiška.

Tarp kitų planuojamų priemonių numatyta žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas krizių metu, maisto gamybos grandinių perorientavimas, draugiškesnės aplinkai ekonomikos plėtra, gyvybės mokslų ir biotechnologijų inkubatorių kūrimas ir kitos priemonės. Iš viso investicijos Žemės ūkio ministerijos kompetencijos srityje sudarys 647 mln. eurų arba dešimtadalį bendro šalies ilgalaikių investicijų plano lėšų.

Plane numatyta subalansuota ekonomikos plėtra, panaudojant ne tik Vilniaus potencialą, bet ir regionus. Finansų ministerija stebės priemonių įgyvendinimą, apie jų pažangą bus nuolat informuojama Vyriausybė ir visuomenė. Planas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Parengė

Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas Romaldas Abugelis

Tel. (8 5) 239 6764, el. p. romaldas.abugelis@lrs.lt

 

 

Parašykite komentarą