VMI: paraiškų dėl turgavietės mokesčio kompensacijos laukiama iki rugsėjo 16 d.

2020 m. rugsėjo 2 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad pateikti paraišką negrąžintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti liko dvi savaitės. Turgaviečių prekiautojai, kurie prekiauja ne maisto produktais ir atitinka LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, supaprastintos formos paraišką gali pateikti iki rugsėjo 16 d. per Mano VMI. Smulkieji verslininkai gali gauti 300 eurų dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo to, kokią 2020 m. sumą už turgavietės vietos nuomą sumokėjo ar yra įsipareigoję sumokėti.

„Turgavietės prekiautojui, kuris atitinka nustatytus kriterijus, tereikia prisijungti prie Mano VMI ir pateikti supaprastintos formos paraišką. Paraiškos pildyti nereikia, kadangi ši  užpildyta VMI turimais duomenimis, todėl ją reikia tik atidžiai perskaityti ir paspausti patvirtinimo mygtuką. Pateikęs paraišką turgaus prekiautojas asmenine žinute per Mano VMI informuojamas apie tai, ar jo paraiška yra tenkinama ar ne, ir jeigu ne, tai kodėl“, – sako VMI Mokestinių prievolių departamento atstovė Danutė Laurinavičienė, pažymėdama, kad kilus klausimų, kaip pateikti paraišką, prekiautojams mielai padės mokesčių konsultantai: VMI trumpuoju telefonu 1882 arba iš anksto užsiregistravus ir atvykus į artimiausią VMI padalinį.

Naujausiais duomenimis, VMI iš viso sulaukė daugiau nei 7 tūkst. paraiškų turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Šiuo metu per Mano VMI teigiami atsakymai dėl paramos skyrimo jau išsiųsti beveik 4,9 tūkst. asmenų, bendra paskirtų kompensacijų suma siekia beveik 1,5 mln. eurų. Daugiau nei 1,5 tūkst. smulkiųjų verslininkų pateikė paraišką kompensacijai, nors neatitinka nustatytų kriterijų, apie tai jie taip pat informuojami pranešimais Mano VMI.

Pažymima, kad pakeitus teisinį reglamentavimą turgavietės mokesčio kompensaciją gali gauti daugiau turgavietės prekiautojų, tai yra ir tie kriterijus atitinkantys smulkieji verslininkai, kurie prekiauja ne maisto produktais įregistravę individualią veiklą pagal pažymą „Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“ (EVRK 47.80).

Primenama, kad gautas paraiškas VMI perduoda įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar turgavietės mokesčio kompensacija neviršija didžiausios leistinos pagalbos sumos, nustatytos Europos Komisijos reglamentu[1] bei INVEGA, kuri patikrina, ar potencialus gavėjas anksčiau nėra gavęs dalinės turto nuomos kompensacijos. LVPA tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, prekiautojui skirtą kompensaciją perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Pavedimai atliekami į paskutinę prekybininko Lietuvos finansų įstaigoje atidarytą banko sąskaitą.

Kas gali pretenduoti į turgavietės mokesčio kompensaciją?

Kompensaciją gali gauti ne maisto produktais turguje prekiaujantys gyventojai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • vykdo tęstinę veiklą: t. y. prekiautojas buvo registravęs individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijęs verslo liudijimą bent vienai dienai nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. ir bent vienai dienai nuo balandžio 30 d. iki liepos 14 d.;
  • prekiautojas nukentėjo nuo COVID-19 (tai patvirtinama paraiškos pateikimu);
  • prekiautojas yra pateikęs 2019 m. pajamų deklaraciją (jei tokią pareigą turėjo);
  • jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla;
  • prekiautojas mokėjo arba yra įsipareigojęs sumokėti 2020 metais turgavietės mokestį (tai patvirtinama paraiškos pateikimu);
  • vykdo individualią veiklą pagal pažymą „Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“, „Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“ arba „Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“, arba įsigijus vieną iš 30 verslo liudijimų, kurių sąrašas yra čia.

Konsultacijas turgavietės mokesčio kompensacijos klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882 – pasirinkus skiltį „Turgavietės mokesčio kompensacija“ (spausti 1), arba paskambinus konsultantams telefonais pagal aptarnavimo teritorijas. Papildomus telefonus konsultacijoms galima rasti čia, o registracijai į konsultacijas aptarnavimo padaliniuose čia.

[1] Bendra suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.

Parašykite komentarą