Išankstinė rinkos konsultacija dėl CVP IS kūrimo (modernizavimo) paslaugų pirkimo

Viešųjų pirkimų tarnyba įgyvendindama projektą „Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas“ 10.1.2-ESFA-V-916-01-0015 ketina modernizuoti seną centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą – CVP IS, sukuriant naują informacinę sistemą SAULĖ. Siekiant tinkamai pasiruošti sistemos kūrimui, VPT paskelbė išankstinę rinkos konsultaciją ir kviečia nepriklausomus ekspertus, institucijas, rinkos dalyvius teikti pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas.      

,,Skaidrumo siekiame ne tik pirkimuose, bet ir projekto įgyvendinimo eigoje. Kol buvo rengiama techninė specifikacija, viešinome tarpinius jos rezultatus ir džiaugėmės aktyviu domėjimusi šiuo projektu. Mums labai svarbu tinkamai pasiruošti sistemos kūrimo paslaugų pirkimui, parengti pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą ir sveiką konkurenciją bei išsirinkti patį geriausią pasiūlymą. SAULĘ kuriame visiems naudotojams, tad labai laukiame aktyvaus visų suinteresuotų šalių  įsitraukimo tiek šiame, tiek ir vėlesniuose etapuose. Norisi turėti sistemą, kuria Lietuva galėtų didžiuotis.“ – teigia Jovita Petkuvienė, direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas.

Pagrindinis projekto tikslas – transformuoti pirkimuose atliekamus elektroninius procesus į išmanius skaitmeninius sprendimus, padidinant pirkimų efektyvumą ir skaidrumą bei mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius. Atnaujinta informacinė sistema turėtų palengvinti perkančiųjų organizacijų, tiekėjų, kontroliuojančių institucijų darbą bei suteikti visuomenei daugiau informacijos apie vykdomus viešuosius pirkimus.

Atsižvelgdami į šio projekto bendrą naudą ir galimus rezultatus, kviečiame visus rinkos dalyvius teikti atsakymus į mums rūpimus klausimus, pasidalinti įžvalgomis, siūlymais iki šių metų rugsėjo 14 d. el. paštu  rinkos.konsultacijos@vpt.lt arba per CVP IS. Teikiant įžvalgas prašome nurodyti atstovaujamą įmonę, jos kontaktus ir kontaktinių asmenų duomenis.           

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ lėšomis.

 Daugiau apie rinkos konsultaciją

 https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-612207

Pirkimo dokumentai

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534143

Parašykite komentarą