VERT suderino UAB „Neringos vanduo“ bazines paslaugų kainas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Neringos vanduo“ 2018 m. faktines sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, 3 metų laikotarpiui suderino 3,35 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens / sutvarkomų nuotekų kiekio, nuo šiol nustato savivaldybės taryba*.

VERT suderintos UAB „Neringos vanduo“ paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Neringos rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryti per 30 kalendorinių dienų.

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokėjimai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,99 proc. namų ūkio pajamų, tai yra neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga šiuo metu naudojasi apie 95 proc. Neringos savivaldybės gyventojų.

2018 m. įgyvendinus veiklos plano priemones, Nidoje ir Juodkrantėje nutiesta 1,2 km vandentiekio, 0,85 km nuotekų tinklų bei 0,60 km vandentiekio tinklų Nidoje ir Juodkrantėje. Įsigyta ir atnaujinta vandens gerinimo, nuotekų valymo ir siurblinių technologinė įranga, sunkvežimis, atnaujintas Nidos trečio pakėlimo stoties su švaraus vandens rezervuarais aptvėrimas.

100 proc. UAB „Neringos vanduo“ tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos pagal nustatytus reikalavimus.

UAB „Neringos vanduo“ 2018 m. geriamojo vandens realizacija, lyginant su 2016 m., didėjo 10,9 proc., nuotekų tvarkymo kiekiai – 8,4 proc. UAB „Neringos vanduo“ 2018 m. iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos patyrė 76,45 tūkst. Eur nuostolio.

2016–2018 m. laikotarpiu Neringos mieste (Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje) prie UAB „Neringos vanduo“ centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų prisijungė 221 būstas bei 41 abonentas.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Parašykite komentarą