VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusį ginčą dėl prijungimo prie elektros tinklų įmokos, įpareigojo operatorių perskaičiuoti įmoką, neįtraukiant visų elektros tinklų vystymo sąnaudų. Vartotojas nurodė, kad 2020 m. kovo mėn. kreipėsi į ESO dėl jam priklausančių elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo. ESO, įvertinusi reikiamus atlikti … Skaityti toliau

Kokiais atvejais pagrįstai gali keistis preliminari prijungimo prie elektros tinklų įmoka?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „B Group“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, nustatė, kad operatorius netinkamai informavo apie preliminarios prijungimo prie elektros tinklo įmokos pasikeitimą ir vėlavo pateikti sąskaitą už atliktus darbus, tačiau tai nepanaikina pareigos ūkio subjektui atsiskaityti už suteiktą paslaugą. Ūkio subjektas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašė … Skaityti toliau

Seimas įtvirtino elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui taikomus specialiuosius saugumo reikalavimus

Seimas priėmė Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4939(2), kuriomis nutarta reglamentuoti specialiuosius saugumo reikalavimus, taikomus elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui. Už tai numatančias naujas nuostatas balsavo 79 Seimo nariai, susilaikė 1 parlamentaras. Įstatymo pakeitimais perdavimo sistemos operatoriui įtvirtinama pareiga užtikrinti perdavimo sistemos stabilumo, saugumo, patikimumo, … Skaityti toliau

VERT: suderintas SGD išdujinimo stotelės įrengimas Druskininkuose

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą Druskininkų vartotojams, suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicinį projektą – suskystintų gamtinių dujų (SGD) išdujinimo stotelės įrengimą. Planuojama, kad nuolatinė SGD išdujinimo stotelė ir reikalinga infrastruktūra Druskininkuose bus pradėta eksploatuoti 2020 m. rugpjūčio mėn. Bendra projekto vertė – 2,86 mln. Eur. Įrengta … Skaityti toliau

VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl delsimo prijungti prie elektros tinklų, įpareigojo operatorių vykdyti sutarties sąlygas ir kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius. VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė elektros įrenginių prijungimo sutartį ir sumokėjo apskaičiuotą preliminarią įmoką, tačiau operatorius delsia vykdyti … Skaityti toliau

VERT: už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą vartotojui turės būti sumokėti delspinigiai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl vėlavimo prijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų, nustatė, kad vartotojas pagrįstai reikalauja sumokėti delspinigius už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau privalo apmokėti faktiškai patirtas prijungimo sąnaudas. Vartotojas nurodė, kad 2019-08-08 sudarė elektros įrenginių prijungimo sutartį, tačiau per numatytą 85 kalendorinių dienų terminą … Skaityti toliau

Kodėl sutartyje su vartotoju nurodoma preliminari elektros įrenginių perkėlimo kaina?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius”, konstatavo, jog vartotojo prašymas elektros įrenginių iškėlimo sutartyje įmonei nurodyti tikslią, galutinę elektros įrenginių iškėlimo iš vartotojui priklausančio objekto kainą yra nepagrįstas. Vartotojui pageidaujant perkelti AB „Energijos skirstymo operatorius” priklausančius įrenginius, esančius vartotojui priklausančiame objekte, už šių įrenginių perkėlimą (rekonstrukciją) mokama … Skaityti toliau

Ieškoma sprendimų, kaip išvengti elektros įtampos kryčių

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), Energetikos ministerijos, perdavimo ir skirstymo tinklų operatorių – AB „Litgrid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ – atstovai dalyvavo nuotoliniame susitikime, kuriame pristatyta situacija dėl elektros tinklų kokybės stebėsenos pagal suderintą veiksmų planą. Verslo atstovams, ypač pramonės įmonėms, svarbu turėti aukštesnės kokybės tinklo paslaugas, tad nors įtampos kryčių kokybinės reikšmės neįeina … Skaityti toliau

Vartotojo pareiga – atsiskaityti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo (juridinis asmuo) ir AB „Energijos skirstymo operatorius” ginčą dėl mokėjimų už elektros energiją, patvirtino, kad vartotojo pareiga – atsiskaityti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį, todėl šiuo atveju operatorius pagrįstai reikalauja apmokėti susidariusią skolą. Vartotojas nurodė, kad 2019 m. spalio mėn. pateikė prašymą AB „Energijos skirstymo operatorius” nutraukti … Skaityti toliau

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl skolos už elektros energiją

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius” ginčą, nustatė, kad vartotojo skola susidarė dėl operatoriaus kaltės: AB „Energijos skirstymo operatorius” įpareigotas vartotojo nesumokėtą sumą už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį perskaičiuoti tik už 2 paskutinius mėnesius, neskaičiuojant delspinigių.    VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad dėl sukeistų elektros įvadų nuo … Skaityti toliau