VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusį ginčą dėl prijungimo prie elektros tinklų įmokos, įpareigojo operatorių perskaičiuoti įmoką, neįtraukiant visų elektros tinklų vystymo sąnaudų. Vartotojas nurodė, kad 2020 m. kovo mėn. kreipėsi į ESO dėl jam priklausančių elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo. ESO, įvertinusi reikiamus atlikti … Skaityti toliau

Kokiais atvejais pagrįstai gali keistis preliminari prijungimo prie elektros tinklų įmoka?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „B Group“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, nustatė, kad operatorius netinkamai informavo apie preliminarios prijungimo prie elektros tinklo įmokos pasikeitimą ir vėlavo pateikti sąskaitą už atliktus darbus, tačiau tai nepanaikina pareigos ūkio subjektui atsiskaityti už suteiktą paslaugą. Ūkio subjektas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašė … Skaityti toliau

VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), konstatavo, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę nereikalauti iš jo apmokėti sąskaitą už atliktus darbus yra nepagrįstas. Tarp vartotojo ir ESO buvo sudaryta Prijungimo paslaugos sutartis, tačiau iš šios sutarties kylančios prievolės negalėjo būti vykdomos dėl to, kad vartotojas keisdamas … Skaityti toliau

Prezidentas siūlo mažinti savivaldybių finansinę naštą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui teisėkūros iniciatyvą, skirtą sumažinti savivaldybėms tenkančią finansinę naštą įgyvendinant projektus, susijusius su elektros oro linijų iškėlimu, taip pat užtikrinti tvarią skirstomojo elektros tinklo plėtrą ir didesnį jo atsparumą. „Kartu su komanda dirbdamas Lietuvos regionuose, pastebėjau, kad savivaldybės patiria finansinių sunkumų, priverstos dengti visas išlaidas, susijusias … Skaityti toliau

Seimas pritarė siūlymui pradėti Šiaulių universiteto reorganizavimą prijungiant jį prie Vilniaus universiteto

Seimas, 86 parlamentarams balsavus už, vienam – prieš ir 6 susilaikius, pritarė nutarimui, kuriuo nuo liepos 1 d. Šiaulių universitetas reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Nutarimu Nr. XIIIP-4982(2) patvirtintas Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas; pritarta Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planui. Seimo Laisvės kovų ir valstybės … Skaityti toliau

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui pradėti Šiaulių universiteto reorganizavimą prijungiant jį prie Vilniaus universiteto

Seimas po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma nuo liepos 1 d. reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Svarstomu teisės aktu Nr. XIIIP-4982(2) siūloma patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašą; pritarti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planui. „Tam pritarė Seimas, tam pritarė Šiaulių universiteto ir … Skaityti toliau

VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl delsimo prijungti prie elektros tinklų, įpareigojo operatorių vykdyti sutarties sąlygas ir kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius. VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė elektros įrenginių prijungimo sutartį ir sumokėjo apskaičiuotą preliminarią įmoką, tačiau operatorius delsia vykdyti … Skaityti toliau

VERT: už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą vartotojui turės būti sumokėti delspinigiai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl vėlavimo prijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų, nustatė, kad vartotojas pagrįstai reikalauja sumokėti delspinigius už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau privalo apmokėti faktiškai patirtas prijungimo sąnaudas. Vartotojas nurodė, kad 2019-08-08 sudarė elektros įrenginių prijungimo sutartį, tačiau per numatytą 85 kalendorinių dienų terminą … Skaityti toliau

Seimas svarstys siūlymą pradėti Šiaulių universiteto reorganizavimą prijungiant jį prie Vilniaus universiteto

Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma nuo liepos 1 d. reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Parlamentarams pristatytu projektu Nr. XIIIP-4982 siūloma patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašą; pritarti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planui. „Šis jungimas pirmas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ką … Skaityti toliau

Prezidentas teikia konsultacijai pasiūlymus dėl tvarios skirstomojo elektros tinklo plėtros

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda viešai konsultacijai teikia teisėkūros iniciatyvą, kuria siekia sumažinti savivaldybėms tenkančią finansinę naštą įgyvendinant projektus, susijusius su elektros oro linijų iškėlimu, taip pat užtikrinti tvarią skirstomojo elektros tinklo plėtrą ir didesnį jo atsparumą. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą tais atvejais, kai asmenys pageidauja, kad būtų rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausantys … Skaityti toliau