VERT: Lietuvos PSO yra įgyvendinęs nustatytus elektros sistemos avarijų šalinimo ir sistemos veikimo atkūrimo reikalavimus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi AB LITGRID standartines elektros perdavimo paslaugos sutarties sąlygas ir pateiktus siūlymus dėl Europos Komisijos Reglamento nuostatų, kurie reglamentuoja elektros sistemos avarijų šalinimą ir veikimo atkūrimą, konstatavo, kad reikalavimai jau yra įgyvendinti praktiškai. Lietuvos perdavimo sistemos operatorius (PSO): Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinėse sąlygose yra reglamentavęs PSO ir tinklų … Skaityti toliau

KONKURENCIJOS TARYBA ATNAUJINO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLES IR DARBO REGLAMENTĄ

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į iškilusį poreikį tikslinti tam tikras Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (Taisyklės) ir Darbo reglamento nuostatas, priėmė šių dokumentų pakeitimus. Pakeitimai apima Taisyklių nuostatas, susijusias su Konkurencijos tarybos darbuotojų asmens duomenų tvarkymu, institucijos interneto svetainės privatumo pranešimu, asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijomis, garso ir (ar) vaizdo įrašų darymu ir tvarkymu, pavyzdžiui, atliekant tyrimo veiksmus ar … Skaityti toliau

Europos Parlamente – Lietuvai svarbi iniciatyva dėl apsirūpinimo maistu

Koronaviruso pandemijos metu maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet ir visame pasaulyje. Europos Parlamente (EP) teikiamos Pereinamojo laikotarpio reglamento pataisos, kurios galėtų užkirsti kelią pagreitį įgaunančiam žemės ūkio nykimui Lietuvoje. „Šiandieninė situacija visuomenei leidžia aiškiau suprasti, kodėl žemės ūkis yra išskirtinė ir strateginė ūkio šaka. Mums yra gyvybiškai svarbus … Skaityti toliau

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas: priimti negalima atmesti – kur dėsime kablelį?

Dar 2014 m. liepos 17 d. įsigaliojo ES reglamentas Nr. 655/2014 (toliau – Reglamentas), kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo (toliau – ESBĮ) procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose. ESBĮ procedūra yra taikoma visose ES valstybėse narėse (išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę). Ji leidžia ES valstybėje narėje nuolatinę gyvenamąją vietą (arba … Skaityti toliau

Seimo nario K. Starkevičiaus pranešimas: „Žemės ūkio ministerija žlugdo kavinių verslą“

2019 m. balandžio 30 d. pranešimas žiniasklaidai Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Kazys Starkevičius kreipėsi į žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį dėl leidimų išdavimo vilkinimo. Šį pavasarį absurdiškoje situacijoje atsidūrė Klaipėdos verslininkai, norintys lauko terasas norintys įsirengti naujai arba pratęsti leidimus jau veikiančioms. Anot informacijos viešojoje erdvėje, leidimų išdavimas sutriko, kai Nacionalinė žemės … Skaityti toliau

Įsigaliojo ir pradedamas taikyti Reglamentas dėl nepagrįsto geografinio blokavimo

Nuo š. m. gruodžio 3 d. įsigaliojo ir buvo pradėtos taikyti 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo (toliau – Reglamentas) nuostatos. Šiuo Reglamentu siekiama užtikrinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą … Skaityti toliau

Seimo Europos reikalų komitetas ragina skirti daugiau dėmesio e. Privatumo reglamentui

2018 m. gruodžio 10 d. pranešimas žiniasklaidai   2018 m. gruodžio 7 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas susipažino su informacija apie Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdį, vykusį 2018 m. gruodžio 3–4 d. (transporto ir telekomunikacijų klausimai). Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir … Skaityti toliau

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rengiami minimalūs reikalavimai padės apsaugoti asmens duomenis

Artėja pusmetis nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžios, tačiau siekis atitikti šio teisės akto reikalavimus vis dar kelia susirūpinimą tiek valdžios institucijoms, tiek verslo struktūroms, nevyriausybinėms organizacijoms ar žmonėms, tvarkantiems asmens duomenis su profesija susijusiais tikslais. Per 2018 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija jau yra suteikusi daugiau kaip 5 000 konsultacijų asmens duomenis tvarkančioms organizacijoms … Skaityti toliau

ŽTK pritarė įstatymų projektams, kuriais siekiama ES asmens duomenų apsaugos reformos įtvirtinimo

Birželio 6 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) apsvarstė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 (toliau – ADTAĮ) pakeitimo įstatymo projektą (toliau – keičiamas ADTAĮ) Nr. XIIIP-2096 ir su keičiamu ADTAĮ susijusius įstatymų projektus (XIIIP-2096 – Nr. XIIIP-2105). Šiuo metu Europos Sąjungoje vyksta asmens duomenų apsaugos reforma, kuria siekiama sustiprinti asmens teisę į … Skaityti toliau

Seime vyks diskusija Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžiai paminėti

Renginio tipas: Renginys Renginio data: Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. Renginio pradžia: 14:00 Renginio vieta: Seimo Spaudos konferencijų salėje Gegužės 28 d., pirmadienį, 14–16 val. Spaudos konferencijų salėje (Seimo II r.) Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija rengia diskusiją „Pasiruošti! Dėmesio! BDAR: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžia“. Renginys skirtas … Skaityti toliau