Baltijos šalių energetikos reguliuotojų susitikime – dėmesys elektros ir gamtinių dujų rinkoms

Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos reguliuotojų susitikime, kuris rugpjūčio 27 d. vyko Rygoje, aptarti svarbiausi elektros ir gamtinių dujų rinkų klausimai bei pristatytos temos, kurios lapkričio mėn. bus aptariamos Estijos sostinėje Taline vyksiančiame elektros ir dujų miniforume. Susitikime Rygoje daugiausia dėmesio buvo skiriama elektros energetikos rinkai. Pirmiausia, buvo pasidžiaugta Latvijos Vyriausybės sprendimu nepirkti elektros energijos … Skaityti toliau

ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl teisėkūros pasiūlymų gamtinių dujų sektoriui

Europos Sąjungos Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) paskelbė viešąją konsultaciją dėl šiuo metu taikomo rinkos reguliavimo ir jo teisinės bazės tobulinimo, pereinant prie švarios energijos politikos. Visų ES šalių reguliuotojų parengto dokumento tikslas yra surinkti suinteresuotųjų šalių nuomones ir papildomą informaciją apie Europos energetikos sektoriaus, ypač … Skaityti toliau

CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. darbo programos

Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER), kurios narė yra Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. CEER Darbo programos (dokumentą galite peržiūrėti čia). Kiekvienais metais CEER parengia Darbo programą, kuria siekiama patenkinti energetikos rinkos pokyčių keliamus iššūkius, nustato temas, kurios stiprintų reguliavimą, siekiant … Skaityti toliau

Vilniuje vyko WAREG Generalinės Asamblėjos renginiai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) kartu su Europos vandens reguliuotojų asociacija (angl. European Water Regulators – WAREG) 2019 m. gegužės 21-22 d. Vilniuje organizavo WAREG 18-osios Generalinės Asamblėjos susitikimus, kuriuose dalyvavo daugiau nei 20 Europos vandens reguliuotojų. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovas savo sveikinimo kalboje akcentavo šiuo metu vykstančią Bendrosios vandens politikos direktyvos … Skaityti toliau

Pasirašytas reguliavimo institucijų bendradarbiavimo susitarimas dėl sklandaus Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimo

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinės reguliavimo institucijos, suprasdamos Baltijos šalių elektros sistemos integracijos į kontinentinės Europos tinklą svarbą, 2019 m. gegužės 13 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą (susipažinti galite čia) dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa sinchronizacijos projekto įgyvendinimo. Tai svarbus žingsnis, kuris įtvirtina koordinuotą reguliuotojų požiūrį ir įsipareigojimus įgyvendinant Sinchronizacijos projektą, … Skaityti toliau

Vilniuje susitiks trijų Baltijos šalių audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojai

2018 m. birželio 8 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija organizuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų susitikimą. Susitikime numatyta apsvarstyti visoms trims valstybėms svarbius klausimus: nacionalinių mažumų interesų užtikrinimo audiovizualinėje žiniasklaidoje politiką, aptarti neteisėtai vykdomą veiklą internete ir būdus kaip su ja kovoti. Susitikime taip pat bus kalbama apie nesantaikos kurstymą rusų … Skaityti toliau

VKEKK atstovai dalijosi patirtimi apie atsinaujinančių išteklių skatinimo schemas

2018 m. kovo mėn. Budapešte, Vengrijos Respublikoje, vyko Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (angl. Energy Regulators Regional Association – ERRA) projekto susitikimas, skirtas aptarti šalių atsinaujinančių išteklių skatinimo schemas, jų įgyvendinimą ir gerąsias praktikas bei gaminančių vartotojų (Net metering) mechanizmus. Projektas vykdytas pagal 2017 m. gruodžio 6 d. susitarimą tarp Lietuvos, Vengrijos ir Armėnijos energetikos reguliuotojų … Skaityti toliau

Aptarti regioninės gamtinių dujų rinkos klausimai

2018 m. sausio 23 d. Komisijoje vyko Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinių reguliuotojų susitikimas, kuriame  diskutuota dėl tolimesnių sprendimų,  kuriant bendrą regioninę rinką,  akcentuojant kainodaros klausimus – Baltijos-Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos modelį –  pirminio bei antrinio gamtinių dujų perdavimo tinklų atskyrimą bei rengiamo tarpsisteminio kompensavimo mechanizmo aktualijas. Taip pat Komisija organizavo telekonferenciją … Skaityti toliau

Patvirtintas kitos paros pralaidumo garantavimo terminas

Kuriant bendrą elektros energijos rinką regione, visi ES perdavimo sistemų operatoriai kartu parengė pasiūlymą dėl vienodo kitos paros pralaidumo garantavimo termino (angl. Day-Ahead Firmness Deadline), kuris yra 60 minučių iki kitos paros prekybos pabaigos, – šiam terminui pritarta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) posėdyje. Bendras nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimas dėl šio termino buvo … Skaityti toliau

CEER ir ACER pristato bendrą 2015 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų ataskaitą

Iš ES šalių nacionalinių reguliavimo institucijų sudaryta Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) lapkričio 9 d. visuomenei pristato 2015 m. Elektros ir gamtinių dujų rinkų priežiūros ataskaitą (angl. Market Monitoring Report) – informuoja Valstybinė … Skaityti toliau