Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugsėjo 10 d. (imtinai). Esminiai pakeitimai: siekiant vienodo teisinio reglamentavimo, pakoreguotos ūkio subjektų technologinį pajėgumą pagrindžiančių VERT išduodamų dokumentų formuluotės; numatyta, kad licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims … Skaityti toliau

ŽŪM REKOMENDUOTA ĮVERTINTI KEIČIAMO REGULIAVIMO POVEIKĮ KONKURENCIJAI

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektą, kuriuo tam tikras paslaugas norima išimtinai patikėti valstybės įmonei, rekomendavo Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) išanalizuoti, kokią naudą dėl keičiamo reguliavimo patirs valstybė bei kokį poveikį pokyčiai turėtų ilgalaikei konkurencijai tarp ūkio subjektų. Minėto įstatymo projektu ketinama valstybės įmonei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui „GIS-Centras“, be kitų funkcijų, pavesti vykdyti … Skaityti toliau

UAB „Nivesta“ išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Nivesta“ technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, išdavė bendrovei leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Dariaus ir Girėno g. 52, Skuode. Leidimas išduotas neribotam terminui. VERT, išduodama / keisdama prekybos naftos produktais leidimus, įvertina ūkio subjektų technologinį, vadybinį ir finansinį pajėgumą vykdyti veiklą. Už paslaugos suteikimą privaloma sumokėti … Skaityti toliau

„ORION ASSET MANAGEMENT“ GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba davė leidimą bendrovei „Orion Asset Management“ netiesiogiai per investicinį fondą „Orion Private Equity Fund I“ įsigyjant 37,18 proc. UAB „NNL LT“ akcijų ir kartu su esamais akcininkais Danieliumi Merkinu ir Česlovu Kazlausku įgyjant bendrąją pastarosios bendrovės kontrolę. Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. liepos 14 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba … Skaityti toliau

Seimas patikslinto mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teisinį reguliavimą, karo padėties įvedimo ir atšaukimo tvarką

Seimas priėmė Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą (projektas Nr. XIIIP-4355(2) naujai nustatydamas mobilizacijos ir demobilizacijos skelbimo, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos rengimo, mobilizacijos, demobilizacijos vykdymo, priimančiosios šalies paramos teikimo ir administravimo teisinius pagrindus. Kartu priimtas ir naujos redakcijos Karo padėties įstatymas (projektas Nr. XIIIP-4356(2), kuriuo nustatoma karo padėties įvedimo ir atšaukimo tvarka, valstybės valdymo … Skaityti toliau

Seimas po svarstymo pritarė Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projektui Nr. XIIIP-4530(2), kuriuo siekiama įsteigti minėtą fondą; skatinti investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, ir (arba) eksperimentinę plėtrą, ir (arba) inovacinę veiklą ir sudaryti ilgalaikes prielaidas šiame punkte nurodytų sričių skatinamajam finansavimui užtikrinti. „Jeigu žvilgtelsime į inovacijų ir mokslinių tyrimų finansavimą, tai … Skaityti toliau

Prezidentas teikia viešai konsultacijai Korupcijos prevencijos įstatymo projektą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda viešai konsultacijai teikia naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo projektą ir susijusių įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama spręsti įsisenėjusias korupcijos problemas ir sukurti šalyje korupcijai atsparesnę aplinką. Šalies vadovą inicijuoti Korupcijos prevencijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Vietos savivaldos ir Administracinių bylų teisenos įstatymų pakeitimus paskatino ilgą laiką nesikeičiantys nacionaliniai ir tarptautiniai Lietuvos … Skaityti toliau

„MOVERE OY“ GAVO LEIDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba davė leidimą Suomijos bendrovei „Movere Oy“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 80 proc. Lietuvos įmonės „Movere“ akcijų (iš viso kartu su turimomis akcijomis – 100 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę. Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. balandžio 24 d. įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus … Skaityti toliau

Seimas svarstys siūlymą centralizuoti Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų funkciją

2020 m. gegužės 19 d. pranešimas žiniasklaidai   Seimas svarstys Viešųjų pirkimų įstatymo (projektas Nr. XIIIP-4287) ir lydimųjų teisės aktų pataisų projektus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas centralizuoti Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų funkciją. „Taip bus sukuriamos palankios sąlygos efektyviau ir skaidriau administruoti viešųjų pirkimų funkcijas, optimizuoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, didinti viešųjų pirkimų specialistų kompetencijas, … Skaityti toliau

Vykdant verslo priežiūros institucijų konsolidavimą, svarbu nekartoti praeities klaidų

2019 m. pabaigoje Lietuvoje ūkio subjektų veiklą prižiūrėjo 54 institucijos, tarp jų: Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Muitinės departamentas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir kitos. Tobulinant viešąjį valdymą buvo konsoliduojamos priežiūros institucijos ir išsikelti tikslai: optimizuoti funkcijas, mažinti verslo priežiūros naštą, didinti biudžeto … Skaityti toliau