Proveržis gerinant TUI klimatą Lietuvoje: priimtas stambiems investicijų projektams skirtas „žaliojo koridoriaus“ paketas (English version enclosed)

2021 metų sausio 1 dieną įsigalios vadinamasis „žaliojo koridoriaus“ paketas, skirtas stambiems investicijų projektams. Šis paketas apima Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, Investicijų įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Žemės įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo bei Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus. Šių pakeitimų tikslas – paskatinti TUI (tiesiogines užsienio investicijas), naujų darbo vietų Lietuvoje kūrimą bei regionų plėtrą.
Nuo 2021 metų sausio 1 dienos didelio masto vietinėms ir užsienio investicijoms, viršijančioms 20 mln. EUR, bus taikomas specialus lengvatinis režimas mokesčių, teritorijų planavimo, migracijos ir kt. srityse.

Šiame straipsnyje mes bankų ir finansų teisės grupės teisininkai ir užsienio investuotojų atstovai Lietuvoje, trumpai apžvelgsime naująsias mokesčių lengvatas, skirtas stambiems investicijų projektams.

Stambus investicijų projektas – tai a) duomenų apdorojimo, b) interneto serverių (prieglobos) paslaugų ir susijusios veiklos arba c) apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra su valstybe sudaryta ir galioja stambaus investicijų projekto sutartis, pagal kurią investuotojas įsipareigoja, kad per 5 metus jis:
(1) Lietuvoje sukurs ne mažiau kaip 150, o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 200 naujų darbo vietų, dėl kurių bus sudarytos viso darbo laiko darbo sutartys, ir kiekvieną sukurtą darbo vietą išlaikys ne trumpiau kaip 5 metus;
(2) Lietuvoje investuos ne mažiau kaip 20 mln. eurų, o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 30 mln. eurų vertės privačių kapitalo investicijų.

Vieni svarbiausių pakeitimų, padėsiančių siekti šių užsibrėžtų tikslų, yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (toliau – PMĮ). Pagrindinis jų – pelno mokesčio lengvata.
Pagal įsigaliosiančius PMĮ pakeitimus, juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal galiojančią investicijų sutartį ir investavę ne mažiau kaip 20 mln. eurų (o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 30 mln. eurų) ir sukūrę ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų (o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 200 naujų darbo vietų) – bus iki 20 metų terminui atleisti nuo pelno mokesčio.

Minėta pelno mokesčio lengvata bus taikoma:

 • tik naujiems stambiems investicijų projektams, dėl kurių bus sudaryta sutartis su valstybe;
 • tik tais mokestiniais laikotarpiais (metais), kai juridinis asmuo atitinka abu šiuos reikalavimus:
  (1) investicijų suma siekia, atitinkamai, 20 mln. arba 30 mln. eurų (Vilniuje), ir
  (2) vidutinis darbuotojų skaičius yra, atitinkamai, ne mažesnis kaip 150 arba 200 (Vilniuje);
 • ne ilgiau kaip 20 metų nuo stambaus investicijų projekto sutarties, sudarytos su valstybe, įsigaliojimo dienos;
 • nepriklausomai nuo stambaus investicijų projekto įgyvendinimo teritorijos Lietuvos Respublikoje;
 • juridiniams asmenims, kurių pajamos, generuojamos stambaus projekto įgyvendinimo metu iš
  a) apdirbamosios gamybos,
  b) duomenų apdorojimo ar
  c) interneto serverių paslaugų, per atitinkamą mokestinį laikotarpį sudarys bent 75 procentus visų sugeneruotų pajamų;
 • tik naujai sukauptoms investicijoms, t. y. juridiniams asmenims, padidinusiems savo investicijas iki lengvatai reikalingos 20 mln. arba 30 mln. eurų (Vilniuje) ribos, pelno mokesčio lengvata nebus taikoma;
 • juridiniams asmenims, iki 2025 m. gruodžio 31 d. su valstybe sudariusiems galiojančias stambių investicijų projektų sutartis.

Article in English: http://www.primusderling.eu/publication/major-breakthrough-in-improvement-of-lithuanian-fdi-climate-green-corridor-regulation-for-large-investment-projects-approved/

Straipsnio autoriai:

PRIMUS DERLING bankų ir finansų teisės praktikos grupė, kuriai vadovauja Robert Juodka, (vadovaujantis partneris Lietuvoje, advokatas), tarptautiniuose teisiniuose žinynuose (The Legal 500, Chambers & Partners) reitinguojama tarp pirmaujančių teisinių kontorų Baltijos šalyse.
Greta Bagdanavičiūtė, vyresnioji teisininkė, 2020 metais tarptautiniame teisės žinyne „The Legal 500“ įvardijama kaip kylanti žvaigždė („rising star”) Lietuvos bankų ir finansų teisės praktikoje.

Parašykite komentarą