Įregistruota Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi bendrovė UAB „Valstybės investicinis kapitalas“

Vakar Registrų centre įregistruota Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi UAB „Valstybės investicinis kapitalas“. Ši bendrovė yra Pagalbos verslui fondo, steigiamo kaip komanditinė ūkinė bendrija, komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą. UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ padedamos Lietuvoje veikiančios įmonės galės greičiau atsigauti po COVID-19 sukeltų pasekmių.

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ įregistravimas Registrų centre – tai paskutinis žingsnis steigiant bendrovę. Šią savaitę bendrovės valdyba iš nepriklausomų valdybos narių jau išrinko laikinąjį UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ vadovą, kuriuo tapo UAB „EPSO-G“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto narys Robertas Vyšniauskas. Artimiausiu metu bendrovė planuoja per atrankos agentūrą pagal visus reikalavimus paskelbti konkursą įmonės vadovo pareigoms eiti.

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ siekia tinkamai ir skaidriai užtikrinti, kad Pagalbos verslui fondo lėšomis, kurios pritrauktos naudojantis valstybės ir kapitalo rinkos priemonėmis, būtų finansuojama pagalba verslui ir kapitalo rinkos plėtra.

Pagalbos verslui fondo investicinio portfelio planuojamas dydis: 1 mlrd. eurų, iš kurių valstybė į Pagalbos verslui fondą investuoja 100 mln. eurų pradinio įnašo, taip pat planuojama suteikti iki 400 mln. eurų dydžio valstybės garantiją ne nuosavybės vertybiniams popieriams. Likusi dalis – privatūs ir (ar) instituciniai koinvestuotojai.

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybą sudaro trys valdybos nariai: laikinuoju vadovu tapęs R. Vyšniauskas, UAB „Victory Funds“ valdybos narys Šarūnas Ruzgys (nepriklausomas narys) bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius Tomas Urban. Valdybos nariai išrinkti ketverių metų kadencijai.

Parašykite komentarą