VDU rektoriaus rinkimuose patvirtinti 3 kandidatai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriaus rinkimuose, pasibaigus dokumentų priėmimo laikotarpiui, oficialiai patvirtinti trys kandidatai: profesorė Milda Ališauskienė, akademikas Juozas Augutis, daktaras Vytas Jankauskas. Pretendentus tvirtina iš Tarybos narių sudaryta komisija.

Pretendentų sąrašas paskelbtas įvertinus jų pateiktus dokumentus, įrodančius mokslo laipsnį ar menininko pripažinimą, pedagoginę bei vadybinę patirtį, gyvenimo aprašymus ir penkerių metų programos koncepciją einant rektoriaus pareigas. Pretendentai taip pat turėjo pateikti deklaracijas dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo bei kitus dokumentus, kuriuos pretendentų nuomone buvo tikslinga pateikti konkursui.

Rugsėjo 2-ąją, trečiadienį, 14 val., VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks pirmasis atviras universiteto Senato posėdis, kuriame pretendentai į rektoriaus pareigas susitiks su Senato nariais ir VDU bendruomene. Posėdis bus tiesiogiai transliuojamas ir internetu. Jo metu pretendentai pristatys savo programas, vyks diskusija. Senatas svarstys ir teiks siūlymus Tarybai dėl pretendentų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas.

Rektoriaus rinkimai įvyks rugsėjo 15 d., antradienį, jiems skirto VDU Tarybos posėdžio metu. Universiteto bendruomenė ir kitos institucijos apie rinkimų rezultatus bus informuotos rugsėjo 16-ąją. Naujai išrinkto rektoriaus kadencijos pradžia – spalio 1 d.

Rektorius universitete renkamas penkerių metų kadencijai, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, VDU statutu ir VDU Tarybos patvirtinta rinkimų organizavimo tvarka.

Daugiau apie VDU rektoriaus rinkimus

Parašykite komentarą