Užsienio reikalų komiteto pirmininko E. Zingerio pareiškimas dėl padėties Baltarusijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris, vertindamas 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijos Respublikos Prezidento rinkimų eigą ir rezultatus; atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pateiktus preliminarius Baltarusijos Respublikos Prezidento rinkimų vertinimus; atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 29 d. atviruose Užsienio reikalų komiteto klausymuose pristatytus faktus apie įvykius Baltarusijos Respublikos Prezidento rinkimuose ir po jų; griežtai smerkdamas neproporcingą teisėsaugos institucijų jėgos panaudojimą prieš opozicijos kandidatus į Baltarusijos Respublikos Prezidento postą, jų rinkimų štabų narius ir taikius 2010 m. gruodžio 19-20 d. mitingo dalyvius; pasisakydamas už kuo platesnę paramą Baltarusijos Respublikos pilietinei visuomenei ir jos demokratinių reformų siekiams, kreipiasi į Europos Parlamentą ir nacionalinius Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus siūlydamas paraginti Europos Komisiją, Tarybą ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalines vyriausybes: 1. Panaikinti vizų sankcijų aukščiausiems Baltarusijos Respublikos pareigūnams moratoriumą kartu atnaujinant asmenų, kurių atžvilgiu taikomos šios sankcijos, sąrašą, įtraukiant į jį visus pareigūnus, tiesiogiai atsakingus už jėgos panaudojimą prieš opozicijos kandidatus, jų rinkimų štabų narius ir taikius pasibaigus balsavimui Baltarusijos Prezidento rinkimuose 2010 m. gruodžio 19-20 d. įvykusio mitingo dalyvius; 2. Baltarusijos Respublikos piliečiams nuo 60 iki 35 eurų sumažinti Šengeno vizų ir kiek įmanoma labiau sumažinti Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių vizų kainas. ******* Pristatydamas savo pareiškimą dėl padėties Baltarusijos Respublikoje Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E.Zingeris kartu pažymėjo, jog Europos Sąjunga norėdama paremti pilietinės visuomenės kūrimąsi ir demokratinius pokyčius kaimyninėje Baltarusijoje turi ir pati kuo plačiau atsiverti šios šalies piliečiams, sudarydama jiems palankias sąlygas lankytis Europos Sąjungos šalyse narėse. Pirmasis ir spartus žingsnis šia linkme, E.Zingerio nuomone, galėtų ir turėtų būti vizų kainų Baltarusijos piliečiams sumažinimas iki kainų, kurios taikomos kitų kaimynystės šalių piliečiams, lygio. Tačiau tam reikalinga bendra visų Europos Sąjungos valstybių narių politinė valia. Nacionalinio lygio sprendimų, E.Zingerio teigimu, šiuo atveju nepakanka, nes, pavyzdžiui, Lietuvos atveju Baltarusijos piliečiams išduodamos nacionalinės vizos tesudaro mažiau nei vieną procentą visų išduodamų vizų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *